Welcome To My Page..


Salam Perkenalan dr sy, Cikgu Anis..Semoga dengan adanya blog ni dapat merapatkan lagi silaturahim dan ukhwah sesama kita..

Feeds RSS
Feeds RSS

Thursday, September 30, 2010

PMR vs FoLio..

SaLaM SeMuA..
MinggU INi BolEh diKatAkAn 'MinGGu MenGejar' FoliO ...HaHaha..KePadA PelajAr cIkgU yanG masiH belUm MenGhAnTAr Folio..DihAraPKaN cEpaTlAh BerBuaT DEmIKiaN sEbelum cIkGU MenGaMbiL TinDakAn..
CiKgU BerPeNdaPat CikgU Telah MeMberI masa YanG aGak Lama Dan SEpAtuTnyA PelaJar Boleh MenGHaNtaRnYa meNgikut TaRikh yaNg diteTapkaN..sekaligus meNgHasilKan yANg terbaIk uNtuk mAta peLajaRan GeoGraFi..
sEtAkAt ini...RaMai YanG mEndApaT mArkAh tingGi UNtuk Folio Ini,jadi Cikgu TelAh memBuat kesIMpulan bAhaWa pEnerangAn cikgu amAt jElas dAn dApaT meMbaNtu PelajAr Cikgu ..Tapi MasIh adA SegElinTir mAsIh belum mengHantarAnya..JikA AnDa MenGhaDaPI mAsaLaH,BolEh berBinCaNG dEngAn Cikgu..Cikgu SediA mEmbaNtu..
HarApaN cikgu, Agar PelAjaR dApat MenghaNtar sEbElum CuTi SempEna PePeriksaan PMR..KepadA PelAjAr Yang mEndUduki PEpeRIksAan PMR,Cikgu UcaPkan SElaMat MenduDukI PepEriksAAN,Cikgu DoakAn Anda berJaYa yAng kePutuSan CemERlaNg sEkalIgus mEnGbAnggaKan Ibu bApa Dan SEkOLaH..
bErjUmpA lagi..

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.